Skip directly to content

Over de hele wereld leeft nog steeds 50% van de kinderen en jongeren onder de armoede grens, sterven 12 miljoen kinderen per jaar aan ziekten en zijn er miljoenen kinderen en jongeren slachtoffer van geweld.

De Youth Development Foundation richt zich op kwetsbare en kansarme jongeren, hun families en gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

Samenwerking in de vorm van een coöperatie, scholing en opleiding zorgen voor een beter bestaan.