Skip directly to content

ANBI

Per 8 juni 2012 heeft de Belastingdienst Stichting Youth Development Foundation aangemeld als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting Youth Development Foundation onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kunnen donaties, sponsorgelden en giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden.