Skip directly to content

Nieuws

on 7 januari, 2014 - 13:22

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief in 2018 met een verslag van onze reis in november/december.

Nadat we in mei een oriënterend bezoek gebracht hadden aan Savane Entourée, een klein dorpje in het noordoosten van Haïti, zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest om het eerste pilot project voor te bereiden. Alleen al om de materialen op locatie te krijgen was geen sinecure. We hadden besloten alles in de Dominicaanse Republiek te kopen en bij de grensovergang in Dajabón over te dragen aan de pastor uit Savane die dan het verdere transport zou regelen. In verband met de hevige regenval in de maanden september, oktober en begin november was de weg naar Savane onbegaanbaar. Eind november was het dan zover, gewapend met documenten waarop stond dat het hier om een hulpgoederen ging, gedoneerd door YDF en bevestigd door de gouverneur in Cap Haïtien gingen de materialen de grens over zonder invoerrechten te betalen (dit bespaarde ons ca. 30% op de waarde van het transport). Op donderdag 15 november kregen we bericht dat de materialen aangekomen waren.

 

Op 18 november vertrokken we samen met Sander Buisman van Water for Everyone van vliegveld Zaventem naar Puerto Plata in de Dominicaanse Republiek. Via Santiago en Capotillo gingen we op weg naar de grens in Dajabón. We hadden  gehoord dat het al enige tijd “onrustig” was in Haïti. Brandstofprijzen die met 35-50% verhoogd werden, politieke onrust en corruptie.
Bij de grens aangekomen bleek dit slechts zacht uitgedrukt. De onrust in Haïti bleek een veelvoud van de “gele hesjes” demonstraties in Parijs. Overal wegblokkades, brandstichtingen, plunderingen en mensen die gemolesteerd werden. Mensen durfden hun huizen niet uit omdat er geschoten werd. Tijdens onze reis zijn er zeker 15 mensen onder gruwelijke omstandigheden om het leven gebracht waaronder 6 douanes en een commissaris van politie.

Los van het feit dat er überhaupt geen openbaar vervoer reed en we er dus simpelweg niet konden komen, was de situatie voor ons te gevaarlijk om de grens over te steken. Extra wrang voor de mensen in Savane waar het rustig was en waar we hadden kunnen werken. De teleurstelling was groot toen ze hoorden dat we niet kwamen.

Om de resterende tijd van ons verblijf dan maar in een sterren-resort aan een Dominicaans palmenstrand door te brengen is aan ons niet besteed, dus maakten we een nieuw plan.

Eerst naar Capotillo waar we het watercomité al een tijdje coachen voor de aanleg van een nieuw waterleidingsysteem. Een dag meewerken in de houtzagerij waar het hout voor onze latrines vandaan komt.

Daarna naar de school in Mao. Inmiddels hebben we 20 computers gekocht die overdag gebruikt worden door de leerlingen van de basisschool en ’s avonds voor de jongeren die de avondschool volgen.
In de kerstvakantie wordt er gestart met de renovatie van het lokaal dat verbouwt gaat worden tot keuken voor de leerlingen die van ver komen en de kinderen die thuis onvoldoende eten krijgen. Na de renovatie gaan we kijken of we geld bij elkaar kunnen krijgen voor de inrichting van de keuken.

In Hatillo de San Lorenzo de school bezocht waar we afgelopen zomer vijf wasbakken hebben geïnstalleerd. De smerige situatie dat de kinderen hun handen moesten wassen in een ton die ook gebruikt werd om de toiletten door te spoelen is nu verleden tijd. Ons EPHA trainingsteam heeft het onderwijzend personeel een training “hygiëne en sanitatie” gegeven inclusief lesmateriaal zodat ze zelf de lessen voor de leerlingen kunnen verzorgen. 

Op weg naar Constanza waar we van 2010-2013 met World Servants 13 huisjes hebben gebouwd. Een fantastisch weerzien, we mochten slapen bij Lino en Maribel in een huisje wat we zelf gebouwd hebben. Onvoorstelbaar hoeveel mensen ons nog kennen. De huisjes verkeren in prima conditie en worden keurig onderhouden.

 

Van Constanza naar Las Canoas het dorp waar we al 3 jaar komen. We hadden onze komst niet aangekondigd maar de ontvangst was er niet minder om. Elba stond er op dat we weer in haar huisje sliepen.
De toiletgebouwtjes bij de twee basisscholen staan er perfect bij. Alles functioneert en wordt keurig schoon gehouden. De kinderen wassen hun handen na het toilet gebruik.
Een genot om te zien.
In een gesprek met de onderwijzeressen kwam naar voor dat er dringend behoefte is aan “buiten schoolse opvang”. Het probleem op het platteland is dat de kinderen ivm ruimte- en capaciteit gebrek maar een halve dag les krijgen (een deel ’s morgens en de andere kinderen ’s middags). Huiswerk maken is vaak niet mogelijk gezien de huisvesting en ouders kunnen vaak niet helpen omdat ze analfabeet zijn. Het idee is nu om de kerk te vragen of er overdag gebruik gemaakt mag worden van hun gebouw en dat we mensen vinden die de kinderen kunnen begeleiden bij hun huiswerk. De eerste contacten zijn inmiddels gelegd en we hopen hier komend jaar een oplossing voor te vinden. Het dorp heeft nu 7 dagen per week water en 99% van de latrines staat er keurig bij.

Tot onze schrik zagen we Alta Gracia, de vrouw waar we een rolstoel voor geregeld hebben, weer in haar oude versleten stoel zitten. Bij navraag bleek dat de banden “leeg” stonden en niemand op het idee gekomen was dat je ze gewoon op kunt pompen ook de voetsteunen waren niet goed afgesteld en goede armleuningen ontbraken. We hebben er dus snel een “micro” projectje van gemaakt. Een fietspomp opgescharreld, de voetsteunen afgesteld, van een oude rolstoel de armleuningen gesloopt, bij een motorreparatie bedrijfje boutjes en moertjes gekocht en toen tot 10 uur ’s avonds gewacht tot er weer stroom was om de benodigde gaatjes te kunnen boren. Net op tijd voor ons vertrek weer een probleem opgelost.

Op ca. 30 km van Las Canoas het dorpje Sajanoa bezocht. Hier woont één van de bouwvakkers die ons in het verleden geholpen heeft. Het dorp lijkt op Canoas maar dan drie jaar geleden. We kregen de vraag of we bij hun ook een programma op willen zetten. Tijdens ons bezoek hebben we een eerste inventarisatie gemaakt en gaan nu bekijken of we hier volgend jaar kunnen starten met een pilot van ca. 25 latrines. Dat hier nog veel te doen valt, leidt geen twijfel.

Verder hebben we uitgebreid met onze bestuursleden en accountant in de Dom. Rep. gesproken over lopende zaken en toekomst plannen. We hebben het voor elkaar gekregen dat we als officiële stichting in de Dom. Rep. geen BTW hoeven te betalen wat ca. 18% op onze inkopen scheelt.
Al met al kunnen we terugzien op een geslaagde reis. Inmiddels hebben we besloten dat wanneer de situatie het toelaat ons “Dominicaans” bouwteam 2 januari a.s. naar Savane vertrekt om het project alsnog af te ronden.

Onze “oude” website is nog online, helaas is het bedrijf dat de website verzorgde en sponsorde, overgenomen, hierdoor is de “nieuwe” website nog niet operationeel en weten we ook niet hoe het verder gaat.
Ondanks wat tegenslagen kijken we terug op een jaar waarin weer veel tot stand gekomen is, ook al lopen dingen soms anders dan je gehoopt had. Voor ons in ieder geval voldoende stimulans om ons werk voort te zetten.

We bedanken een ieder voor de steun en medeleven het afgelopen jaar, ook namens de mensen in de Dominicaanse Republiek en Haïti.

Wij voelen ons gedragen bij het werk wat wij mogen doen.

Fijne feestdagen en een gezond en inspirerend 2019

 

Met hartelijke groet,

Arjan en Wil Groeneveld

 

 

 

April 2015

Youth Development Foundation nu ook in de Dominicaanse Republiek.

Om nog slagvaardiger te kunnen werken, hebben we sinds begin april ook een Youth Development Foundation in de Dominicaanse Republiek. Er ontstaan steeds meer contacten met (semi)overheidsinstellingen die financieel of in natura bij willen dragen aan onze projecten. Een voorwaarde is echter dat YDF in de Dominicaanse Republiek geregistreerd staat. Om hieraan te kunnen voldoen hebben we onze statuten in het Spaans vertaald en aan de Dominicaanse regelgeving aangepast. Naast het betalingsverkeer, wat eenvoudiger wordt, kunnen we nu ook gebruik maken van fiscale voordelen. Het bestuur bestaat uit drie Dominicanen en twee Nederlanders. Weer een stap gezet om onze missie en visie te realiseren.

 

Medische Kliniek en Educatie Centrum in Las Canoas.

Nadat we vorig jaar in Las Canoas gestart zijn met het bouwen van latrines en het geven van voorlichting op het gebied van hygiëne en sanitaire voorzieningen kregen we de vraag van de bewoners of we wilden nadenken over het vestigen van een Medische Kliniek, een Educatie Centrum en het verbeteren van het drinkwaterleiding systeem.
Aan de rand van het dorp staan twee voormalige dienstgebouwen van INDHRI (de Dominicaanse Rijskwaterstaat), die niet meer in gebruik zijn.
We hebben contact gelegd met de verantwoordelijke autoriteiten en dit heeft er toe geleid dat we de gebouwen voor minimaal 6 jaar gratis in bruikleen krijgen.
De kosten voor het renoveren van de gebouwen moeten we zelf dragen.

             

Het plan is om in één van de gebouwen een Medische Kliniek met apotheek te vestigen. In het andere gebouw komt het Educatie Centrum. In dit centrum willen we mensen een training kunnen geven op het gebied van drinkwater. Een klein laboratorium waar de kwaliteit van drinkwater kan worden gemeten, demonstratie van diverse waterzuiveringtechnieken en het veilig opslaan van drinkwater komen aan de orde. Tevens zal aandacht worden besteed aan duurzaam onderhoud van bestaande wateropslagtanks en waterleidingsystemen. Dit laatste is een probleem op veel plaatsen in de Dominicaanse Republiek. Vele duizenden liters water gaan jaarlijks verloren door een gebrek aan kennis t.a.v. onderhoud van distributiesystemen.
Naast drinkwater komen er ook trainingen op het gebied van: elektra, hygiëne, computergebruik, landbouw, sanitaire voorzieningen etc.

Om het Educatie Centrum optimaal te benutten worden er ook slaapzalen en een keuken voorzien, zodat cursisten die van verder weg komen er gedurende de training kunnen verblijven.  
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Water for Everyone en Mano a Mano.
Met de renovatie van de gebouwen is een aanzienlijk geldbedrag gemoeid. Na inventarisatie en het opstellen van de definitieve begrotingen zullen we zo spoedig mogelijk starten met fondsenwerving.  
De firma DMT Enviromental Technology in Joure is al gestart met een sponsor actie om voor dit project geld in te zamelen, een prachtig initiatief.


Latrines en waterleidingaansluitingen in Las Canoas

De voorbereidingen voor het komende project in Las Canoas zijn in volle gang. We gaan 35 latrines bouwen en 25 huizen voorzien van een waterleidingaansluiting. De families die een latrine krijgen zijn geselecteerd, zodat ze kunnen beginnen met het graven van de putten. Alle materialen zijn inmiddels besteld. De selectie voor de drinkwateraansluitingen zullen we ter plaatse doen tijdens de uitvoering van het project.


Waterleiding in La Loma

In La Loma zijn we momenteel  in gesprek  met de bewoners en het gemeentebestuur voor het renoveren van het waterleidingsysteem. Het projectplan en de begroting zijn klaar. De bewoners willen zelf het graafwerk verrichten en leren hoe ze de buizen moeten leggen en aansluitingen maken. De gemeente heeft toegezegd ook een financiële bijdrage te willen leveren. We zijn benieuwd naar de grootte van het bedrag. Als het meevalt kan YDF de rest financieren zodat er snel gestart kan worden.

 

 

Juli 2014

Waterleidingproject Capotillo

Als Stichting YDF hebben we besloten om niet meer met groepen vrijwilligers uit Nederland naar de Dominicaanse Republiek te gaan om projecten uit te voeren en wel om de volgende redenen:

  • De reis- en verblijfkosten van een groep maken een aanzienlijk deel uit van de totale projectkosten. Geld dat we beter kunnen investeren in de projecten.
  • We belasten het milieu minder (gebruik van brandstof en uitstoot van CO2).
  • Door locale mensen in te schakelen wordt het meer “hun” project, leren ze ervan en steunen we de plaatselijke economie

We zijn net terug van het eerste YDF project. Zie voor beschrijving “projecten juni 2014”.

Na oplevering van het project hebben we Constanza bezocht waar we een aantal jaren met World Servants huizen hebben gebouwd. We werden met open armen ontvangen. De huizen verkeren in uitstekende staat en men had zelf een aantal huizen in de “World Servants stijl” gebouwd. We waren aangenaam verrast toen we zagen dat de wijk aangesloten werd op het elektriciteitsnet waarmee een einde komt aan het soms levensgevaarlijke illegaal aftappen van elektriciteit (in het verleden een aantal keren met dodelijke afloop).

Ook hebben we Las Canoas een dorpje bij San Juan in het Zuidwesten bezocht waar we waarschijnlijk ons volgend project gaan uitvoeren. Er is hier voldoende water maar zo verontreinigd dat mensen er uitslag van krijgen. Ons plan is hier een waterzuivering te bouwen voor goed drinkwater. Daarnaast willen we starten met een latrine project met voorlichting over hygiëne en schoolkinderen leren om hun eigen groente te verbouwen.

 

Juli 2013

In juni hebben we een oriëntatiereis gemaakt naar de Dominicaanse Republiek. Samen met onze lokale partners hebben we Capotillo, een klein dorpje aan de grens met Haïti met ca. 1.000 inwoners bezocht. We werden ontvangen  door de burgemeester, de dorpsraad, vertegenwoordigers van de school, de kerkelijke gemeente en een aantal dorpsbewoners.

In 1972 is er een watertoren gebouwd en een waterleidingsysteem aangelegd. In die periode woonden er ca. 50 gezinnen in Capotillo. Momenteel wonen er ongeveer 250 gezinnen met als gevolg dat de capaciteit van het waterleidingsysteem ontoereikend is. Degene die het waterleiding systeem beheren zijn nu genoodzaakt om de aanvoer van het water in het dorp te verdelen. Om de paar uur krijgt een gedeelte van het dorp water. Het water komt van een bron kilometers verwijderd van het dorp. De capaciteit van de bron is volgens de dorpsbewoners in de loop van de jaren ook enigszins afgenomen. Men heeft inmiddels een tweede bron in de buurt van de eerste gevonden en het plan is deze twee bronnen te koppelen, zodat de capaciteit voor het dorp weer voldoende is. Tot op heden komt het water ongefilterd naar het dorp. Het idee is om gelijktijdig met het koppelen van de bronnen een filtersysteem te plaatsen, zodat de kwaliteit van het water ook beter wordt.

De dorpsbewoners zorgen zelf voor de graafwerkzaamheden (ca. 600 m), het aanleggen van de waterleiding, het bouwen van een bufferput en het plaatsen van de filters.YDF zorgt voor de financiering van de benodigde € 4.000,= om de materialen aan te schaffen.

Momenteel betalen de bewoners 25 peso’s (€ 0.50) per maand per gezin. Van dit geld wordt degene betaald die het systeem onderhoud. Dit is ontoereikend, zo hebben we tijdens ons bezoek vastgesteld dat er nogal wat lekkages zijn die niet of provisorisch gerepareerd worden, waardoor er water verloren gaat. Wij hebben voorgesteld om de 25 peso’s naar draagkracht te verhogen naar 200 peso’s per maand, zodat er meer en beter onderhoud gepleegd kan worden en er een reserve opgebouwd wordt voor eventuele reparaties en modificaties in de toekomst.  

Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen om het project in de eerste helft van 2014 uit te voeren.

 

Tags: