Skip directly to content

Onze aanpak

Na een aantal jaren met groepen naar de Dominicaanse Republiek te zijn geweest, kwamen we steeds meer tot het inzicht dat hulp bieden effectiever is wanneer je de mensen die je hulp biedt, zelf actief inschakelt om de projecten uit te voeren. Door zelfwerkzaamheid is het veel meer  hun “eigen” project, is de betrokkenheid groter (ze moeten er zelf ook het nodige aan doen), zijn ze veel meer bereid de zaken goed te onderhouden en is het  goed voor hun eigenwaarde.

Bovendien bespaar je aanzienlijk op reis- en verblijfkosten wanneer je niet met een groep uit Nederland gaat.

Wanneer er een projectaanvraag binnenkomt, wordt in eerste instantie gekeken of deze past binnen de doelstellingen van YDF en worden de “waarom, hoe, waar en wanneer” vragen gesteld. De aanvragers moeten zelf hun projectplan maken en onderbouwen. De plannen worden getoetst op haalbaarheid, uitvoerbaarheid, financiering en duurzaamheid. Hierbij wordt ook gekeken wat de bevolking zelf kan bijdragen door middel van bv arbeid, materialen, transport etc., wat de financiële draagkracht is en wat het oplevert.

Als een plan is goedgekeurd met de definitieve begroting,  planning en werkplan, inclusief beschrijving van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en wijze van rapporteren, wordt het geheel in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd en ondertekend.
Rekeningen voor gemaakte kosten worden overlegd.

De begeleiding door YDF geschiedt, afhankelijk van de complexiteit van het project op afstand of ter plaatse.

Bij oplevering van het project wordt er een evaluatie verslag gemaakt met mogelijke verbeterpunten. YDF blijft het project nog minimaal 5 jaar volgen en controleren op de uitgangspunten en stuurt zo nodig bij.

YDF voert de projecten uit in samenwerking met lokale organisaties. In principe worden er geen projecten uitgevoerd met particulieren.

Korte lijnen, zelfwerkzaamheid, kleinschalige concrete projecten en weinig tot geen overheadkosten zijn de sleutel tot succes.