Skip directly to content

Sponsor

Sponsor een project(onderdeel)

Per project kunt u heel concreet steunen door bijvoorbeeld de kosten voor waterleiding, afsluiters, filters etc. te sponsoren.

·         Waterleiding:     €      15,=/m¹

·         Filters:              €    300,=/stuk

·         Buffertank:        € 1.600,=    

.         Latrine              €    200,=/stuk

.         Leermiddelen    €    500,=      

Wanneer u hier prijs op stelt vermelden wij uw bijdrage op onze website en/of wordt u vermeld op de naamplaat bij de oplevering van het project.

Een sponsorbijdrage aftrekken van de belasting? YDF is een ANBI stichting en daarom kunt u uw sponsorbijdrage aan YDF aftrekken van de belasting.