Skip directly to content

Wat doen we

Wat doen we:
Vanuit een christelijk perspectief helpen we kansarme jongeren in ontwikkelingslanden een menswaardig zelfstandig bestaan op te bouwen, in een duurzame omgeving met schoon water, goed voedsel, kleding, medische voorzieningen, scholing en goede huisvesting in een veilige leefomgeving, zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging.

Hoe doen we het?
Via onze partners in de Dominicaanse Republiek krijgen we aanvragen voor hulp bij kleinschalige projecten. Bijvoorbeeld het aanleggen of verbeteren van een waterleidingsysteem, het bouwen van een klaslokaal, het verkrijgen van lesmateriaal, het opzetten van naschoolse opvang, het faciliteren van basis gezondheidzorg trainingen etc. etc.

Als we een verzoek krijgen, beoordelen we of het past en uitvoerbaar is binnen de doelstellingen van YDF. Bij een positieve beoordeling werken we het project verder uit samen met onze partners in de Dominicaanse Republiek. Tijdens de voorbereiding bezoeken we met onze partners de geselecteerde projecten en maken zo kennis met de betrokken mensen. We verzamelen de nodige informatie om het project tot een succes te maken en stellen een projectplan op inclusief de financiering.

Wanneer  alle betrokkenen akkoord zijn en de financiering rond is, wordt het project uitgevoerd met lokale mensen en worden materialen en goederen lokaal ingekocht. De begeleiding van de projecten gebeurd vanuit Nederland samen met onze partners in de Dominicaanse Republiek. Wanneer het project is voltooid, wordt het geëvalueerd met onze partners en betrokkenen en wordt het minimaal vijf jaar gemonitoord om het effect op lange termijn te kunnen beoordelen. Zo blijven we betrokken bij de gemeenschap en kunnen hun blijven stimuleren en motiveren.