Skip directly to content

Frequently asked questions

Q

Hoe is het onderwijs geregeld?

In de meeste dorpen zijn basisscholen aanwezig. De kwaliteit van het onderwijs op de openbare scholen is vaak slecht. Veel kinderen haken rond hun elfde jaar af en gaan zwerven op straat. Vervolg onderwijs is er vaak niet. Omdat er weinig tot geen werk is stimuleert dit jongeren niet om een vak te leren.

Q

Hoe is het gesteld met de gezondheidszorg?

Iedereen heeft toegang tot de gezondheidszorg. Onderzoek en behandeling in een ziekenhuis is meestal gratis. Probleem is echter dat men zelf de medicijnen en verbandmiddelen moet betalen, waar in veel gevallen geen geld voor is.

Q

Waarom is er zoveel werkeloosheid?

Er zijn geen sociale voorzieningen, dus geen werk betekent geen inkomen. Op het platteland worden mensen wanneer er werk is per dag gevraagd en per dag betaald. Doordat er ook veel vluchtelingen uit het buurland Haïti zijn (die bereid zijn voor elke prijs te werken) en het aanbod veel groter is dan de vraag zijn er veel mensen werkeloos, niet omdat ze niet willen werken maar omdat er geen werk is.

Q

Komt het geld wel goed terecht?

Ja, de overhead van YDF is minimaal (alleen reis- en verblijfkosten). Al het geld komt direct ten goede aan het project. Geen begeleidingskosten van externe organisaties.

 

 

Q

Worden de huisjes door de bewoners goed onderhouden?

Ja, doordat de leefomstandigheden enorm verbeteren, mensen minder vaak ziek zijn, de hygiëne verbetert, stimuleert het de bewoners het huis goed te onderhouden en zijn ze ook na jaren nog trots en blij met hun huis.